AstroRadio SL


Transceptors/SDR-Flexradio

SDR-Flexradio

FLEXRADIO

2.267.56 €


FLEXRADIO

2.467.19 €


FLEXRADIO

3.702.60 €


FLEXRADIO

4.071.65 €


FLEXRADIO

4.936.80 €


FLEXRADIO

6.171.00 €


FLEXRADIO

8.545.02 €


BM10
HEIL SOUND

138.01 €

AV640 ANTENA HF
HYGAIN

617.27 €

DSPKR ALTAVEU AMB DSP ELIMINADOR DE SOROLL
BHI

169.40 €

AA-170 ANALITZADOR D'ANTENA
RIG-EXPERT

356.95 €

ACOM 1000
ACOM

2.528.90 €