AstroRadio SL


REMOTERIG

Filtre RF 80m / 160m per ADSL

Filtro RF 80m/160m para ADSL

Aquest LP-filtre ADSL / DSL protegeix mòdems de la interferenciacausada per RF des del transmissor. Especialment quan es transmiteen les bandes de 160m i 80m.

És molt comú que interferència de RF afecti la conexiónADSL / DSL o fins i tot reiniciar mòdem ADSL / DSL

L'atenuació és major de 40 dB en 160m i major de 60 dB en 80m.


El filtre s'intercala entre l'entrada de línia i el mòdem ADSL

Tingueu en compte que el filtre pot causar una degradació en lavelocidad ADSL si vostè té una connexió ADSL / DSL de 10 Mbs o superior.


Preu: 37.51 €      IVA inclòs