AstroRadio SL


ACOM

ACOM 1010

ACOM 1010


ACOM 1010
Amplificador 700W 160-10 metresL'amplificador lineal de HF ACOM 1010 és un dels millors amplificadors d'HF per aficionat, lliura una potència de sortida real de 700W (500W en treball continu) en totes les bandes de radioaficionat de 160 a 10 metres (1.8 a 30 Mhz)PRESTACIONS:

Facilitat d'ús

L'indicador de "The plate-load True Resistance Indicator" (TRI) és una eficaç eina que facilita la sintonia la qual cosa al costat del atenuador automàtic d'entrada permet un ajust eficaç i precís (5-10 segons típic).

No necessita acoblador d'antena

No es necessita acoblador amb valors de ROE d'antena fins a 3: 1 (o fins i tot major en algunes bandes). L'amplificador realitza les funcions d'un acoblador d'antena, permetent així carregar antenes més ràpidament i utilitzar-les en un marge més ampli de freqüències.

Proteccions

Aquest amplificador és amigable i auto-controlat. Se li ha dissenyat per suportar fins a 240 W de potència reflectida, fins a 100 mil·lisegons de pics d'excitació ("cues" de RF després de deixar anar la tecla PTT) i fins i tot errors de sintonia de l'operador. És capaç així mateix d'operar a més de la meitat de la seva potència de disseny amb una tensió de xarxa de tan sols el 75% del seu valor nominal. Atès que pot tolerar grans caigudes de tensió (fins a zero durant 10 mil·lisegons), és particularment adequat per a operacions en portable, com "Field Days" o expedicions DX

Pantalla a barres LED

La barra superior mostra sempre la potència directa de pic, mentre la barra inferior és per a la potència reflectida. Estan previstos LED d'avís per a condicions anormals en els paràmetres de la reixeta de comandament, reixeta pantalla i placa

Circuit d'entrada de banda ampla

L'amplificador presenta una excel·lent càrrega a l'excitador en tot el marge de 1.8 a 30 Mhz

Tub 4CX800A (GU74B)

Un tetrodo ceràmic d'altes prestacions

Proteccions

L'equip monitoritza permanent voltatges i corrents de placa i reixa
Información adicional:

    Manual de usuario en ingles: OPER_MAN A1010.pdf

Características técnicas:

    a) Cobertura de frecuencia: Todas las bandas de radioaficionado 1,8-29,7 MHz.
    b) Potencia de salida: 700 W pep o 500W portadora continua, sin limitación de modo. En modos de portadora continua (RTTY, etc.) en transmisiones superiores a 15 minutos y hasta varias horas, dependiendo de la temperatura ambiente, se debe montar un ventilador exterior.
    c) Distorsión, intermodulación: Mejor que 35 dB por debajo de la potencia nominal.
    d) Zumbido y ruido: Mejor que 40 dB por debajo de la potencia nominal.
    e) Supresión de armónicos: 1,8 -29,7 MHz: Mejor que 50 dB por debajo de la salida nominal.
    f) Impedancias de entrada y salida: - Valor nominal, 50 O, no balanceada, con conectores SO-239 - Circuito de entrada de banda ancha, ROE < 1,3:1 entre 1,8 y 30 MHz. continuos (sin sintonía ni conmutación). - Transferencia de paso (amplificador parado) con ROE < 1,1:1 entre 1,8 y 30 MHz, continuos. - Capacidad de adaptación de impedancia de antena con ROE hasta 3:1 o superior.
    g) Ganancia de RF típica: 11 dB, con respuesta en frecuencia mejor que 1 dB (50 a 70 W de excitación para salida nominal).
    h) Alimentación del primario: 174-246 Vca (tomas para 200, 210, 220, 230 y 240 V) y (100, 110 y 120 Vca bajo demanda). +10% / -15%, 50-60 Hz, monofásica, potencia absorbida máxima 2200 VA con salida nominal.
    i) Cumple las normativas CE de seguridad y compatibilidad electromagnética, así como las regulaciones FCC.
    j) Tamaño y peso (operativo): Ancho 406 mm, Fondo 315 mm, Alto 150 mm, 16 kg.
    k) Condiciones ambientales: - Margen de temperatura: 0...+50 ºC - Humedad: hasta 75%, a 35 ºC - Altitud: hasta 3.000 m snm sin deterioro de la salida.
    -Incluye manual en español.

2 años de garantía (lampara final 1 año)

- Cobertura de freqüència: Totes les bandes de radioaficionat 1,8-29,7 MHz.
- Potencia de sortida: 700 W pep o 500W portadora contínua, sense limitació de manera. En modes de portadora contínua
(RTTY, etc.) en transmissions superiors a 15 minuts i fins a diverses hores, depenent de la temperatura ambient, s'ha de
muntar un ventilador exterior.
- Distorsió, intermodulació: Millor que 35 dB per sota de la potència nominal.
- Brunzit i soroll: Millor que 40 dB per sota de la potència nominal.
- Supressió d'harmònics: 1,8 -29,7 MHz: Millor que 50 dB per sota de la sortida nominal.
- Impedàncies d'entrada i sortida: - Valor nominal, 50 O, no balancejada, amb connectors SO-239 - Circuit d'entrada de
banda ampla, ROE <1,3: 1 entre 1,8 i 30 MHz. Continus (sense sintonia ni commutació). - Transferència de pas
(amplificador parat) amb ROE <1,1: 1 entre 1,8 i 30 MHz, continus. - Capacitat d'adaptació de - - - impedància d'antena
amb ROE fins a 3: 1 o superior.
- Guany de RF típica: 11 dB, amb resposta en freqüència millor que 1 dB (50 a 70 W d'excitació per sortida nominal).
- Alimentació del primari: 174-246 V CA (preses per a 200, 210, 220, 230 i 240 V) i (100, 110 i 120 Vca sota demanda). +
10% / -15%, 50-60 Hz, monofàsica, potència absorbida màxima 2200 VA amb sortida nominal.
- Compleix les normatives CE de seguretat i compatibilitat electromagnètica, així com les regulacions FCC.
- Mida i pes (operatiu): Ample 406 mm, Fons 315 mm, Alt 150 mm, 16 kg.
- Condicions ambientals: - Marge de temperatura: 0 ... + 50 ºC - Humitat: fins 75%, a 35 ºC - Altitud: fins a 3.000 m
snm sense deteriorament de la sortida.
- Inclou manual en espanyol.


Enllaços:

Preu: 1.808.95 €      IVA inclòs

Només a Espanya península

Productes relacionats:

Cable control PTT per amplificador ACOM 8.49 €