AstroRadio SL


MFJ

MFJ993B acoblador HF

MFJ993B ACOPLADOR HF

El sintonitzador IntelliTuner MFJ-993B permet sintonitzar ràpida i automàticament qualsevol antena: equilibrada, asimètrica o d'un sol fil. El MFJ-993B és una unitat de sintonia d'antenes amb mesurador de ROE, wattímetre, commutador per dues antenes i un balun 4: 1.


Els algoritmes exclusius de MFJ InstantRecall ™ i AdaptiveSearch ™ proporcionen una ràpida sintonia amb més de 2.000 memòries no volàtils. Cadascuna de les dues antenes té quatre bancs de memòria i cada un d'ells té 2500 posicions per a ajustos de sintonia.

El sintonitzador inclou una eficient xarxa commutada en L amb àmplia capacitat d'acoblament entre 1,8 i 30 MHz, vatímetros d'agulles creuades, dial retroil·luminat, un port per a accessori de control remot, un port d'interfície amb la ràdio i relés robustos per 16 A / 1.000 V. Està capacitat per manejar 300 W PEP en SSB i 150 W en CW amb càrregues entre 6 i 3200 Ω.

Estan disponibles a un màxim de 256 valors de capacitat i 256 de inductància. Amb la inductància connectada entre l'entrada i la sortida això proporciona un total de 131.072 combinacions L / C. Els marges d'ajust estan entre 0 i 3.900 pF i 0 i 24 μH.

Els IntelliTuners ™ de MFJ aprenen i recorden. Quan es transmet, s'ajusten automàticament a mínima ROE i recorden la freqüència i els ajustos, emmagatzemats de forma segura en una memòria no volàtil. La següent vegada en què s'operi en aquesta freqüència (o prop) i amb aquesta antena, els ajustos es restauren instantàniament i estem preparats per operar en milisegons. Cadascuna de les dues seleccions d'antena pot aprendre i recordar més d'un 2500 freqüències i ajustos.

Quan s'activa el transmissor, el InstantRecall ™ de MFJ llegeix la memòria per veure si s'ha operat abans en aquesta freqüència. Si és així, la sintonia és instantània i estem preparats per operar. Si no, entra en acció l'algoritme IntelliTune ™ (basat en la famosa tecnologia de l'analitzador de ROE MFJ). Es mesura la impedància complexa de l'antena. A continuació calcula els components que es necessiten i els posa en circuit immediatament. Finalment, fa un ajust fi per minimitzar la ROE i estem preparats per operar. Tot això en una fracció de segon.

Si la impedància de l'antena no està dins del marge de mesura del sintonitzador, l'algoritme AdaptiveSearch ™ de MFJ entra en acció: es mesura la freqüència i es determinen els valors dels components rellevants. Es busca solament al voltant d'aquests valors i si tot i així no és possible aconseguir l'adaptació, es repeteix la cerca utilitzant una estructura diferent.

Es pot fixar com a objectiu una ROE entre 1 i 2. La potència mínima necessària per ajustar és aproximadament de dues watts. Es pot sintonitzar manualment mentre no es transmet (per exemple per escoltar fora de les bandes d'aficionats).

Tots els IntelliTuners ™ de MFJ suporten les interfícies de ràdio que són compatibles amb l'acoblador EDX-2 de Alinco, els AH3 i AH4 d'Icom, l'AT-300 de Kenwood, FC-30 de Yaesu i algunes ràdios Yaesu amb CAT. Estan disponibles els cables opcionals MFJ-5124A per Alinco, 51424I per Icom, 5124K per Kenwood i 5124Y1 i 5124Y2 per Yaesu. El Control Remot MFJ-993RC proporciona la majoria de controls del acoblador, permetent la seva instal·lació en qualsevol posició remota i convenient.

Els sintonitzadors entren en mode "adormit" quan no s'usen i mentre no hi ha senyal de transmissió, desconnectant el rellotge del microprocessador i evitant així el generar senyals espúries.

Característiques:

● Acobla automàticament antenes amb impedàncies entre 6 i 1600 Ω o entre 6-3.200 Ω.
● Adment 300 W (acoblant entre 6-1600 Ω) i 150 W (acoblant entre 6-3200 Ω)
● Sintonitza en menys de 15 segons, usualment en menys de 5 segons
● Més de 20.000 memòries no volàtils per ajustos de sintonia
● Quatre bancs de memòria per a cada antena, amb 2.500 registres per banc.
● Circuit d'acoblament en xarxa L commutable d'alta eficiència
● Cobertura contínua de freqüència entre 1,8 i 30 MHz
● ROE desitjable ajustable entre 1,0-2,0
● Llindar d'ajust de ROE ajustable entre 0,5 i 1,5
● Vatímetro / ROE de doble agulla, il·luminat, amb marges alt, baix i automàtic
● Pantalla LCD multifunció amb control de contrast
● Lectura numèrica de ROE, potència directa i reflectida
● Indicador a barres de ROE, potència directa i reflectida
● Indicador acústic de ROE, amb control de volum
● Freqüencímetre integrat
● Dos connectors coaxials SO-239 per a antenes
● Connector per a antenes d'un sol fil
● Balun de corrent 4: 1 per a línies balancejades
● Control remot opcional
● Interfície opcional per ràdios compatibles

Especificacions: *

● Marge d'acoblament d'impedàncies: 6-1600 Ω (300 W) o 6-3200 Ω (150 W)
● Marge de ROE amb 300 W: fins a 8: 1 per a <50 Ω i fins a 32: 1 per a> 50 Ω
amb 150 W: fins a 8: 1 per a <50 Ω i fins a 64: 1 per a> 50 Ω
● Potència mínima per sintonitzar: 2 W
● Potència màxima al sintonitzar: 100 W amb protecció, 20 W sense protecció
● Potència màxima: 300 W PEP en SSB / CW
● Marge de freqüència: 1,8 a 30 MHz, cobertura contínua
● Marge del freqüencímetre: fins a 50 MHz
● Precisió del freqüencímetre: ± 1 kHz al llarg de totes les bandes
● Marge de capacitat: 0-3908 pF nominals (256 valors)
● Marge d'inductància: 0-24,86 μH nominals (256 valors)
● Capacitat dels relés: 16 A / 1.000 V
● Vida elèctrica dels relés: 100.000 operacions
● Vida mecànica dels relés: 10.000.000 operacions
● Durada de la memòria: 1.000.000 cicles d'escriptura / lectura
● Retenció de dades a la memòria:> 200 anys
● Necessitats d'alimentació: 12-15 V cc. Connector coaxial 2,1x5,5 mm (+ centre)
● Consum de corrent: Menys d'1 A.
● Dimensions aproximades: 257 mm ample, 71 mm alt, 234 mm fons
(Sense incloure connectors)
● Pes aproximat: 1,77 kg

S'inclou manual d'instruccions en espanyol


* Les especificacions i el disseny poden estar subjectes a canvis sense avís


Preu: 349.69 €      IVA inclòs

Només a Espanya península

Productes relacionats:

MFJ5124-K interface acoplador MFJ99x equipos Kenwood MFJ5124-K interfície acoblador MFJ99x equips Kenwood 79.86 €
MFJ5124-I interface acoplador MFJ99x equipos ICOM MFJ5124-I interfície acoblador MFJ99x equips ICOM 27.83 €
MFJ5124-Y interface acoplador MFJ99x equipos Yaesu MFJ5124-I interfície acoblador MFJ99x equips Yaesu 79.86 €
KEYER PK-4
CGANTENNA

44.99 €

CABLE ULTRAFLEX 7 - 100M
MESSI & PAOLONI

169.40 €

ROTOR RAK
SPID

665.50 €

ANTENA DIPOL DIAMOND W735 40 I 80
DIAMOND

96.80 €

MFJ269C ANALITZADOR D'ANTENA
MFJ

496.10 €