AstroRadio SL


MFJ

MFJ207 ANALIZ.ANT

MFJ207 ANALIZ.ANT

Analitzador d'antena 1.8-30Mhz

L'analitzador MFJ207 permet el mesurament del ROE al marge de 1.75 MHz a 30 MHz, directament sense la necessitat d'utilitzar un transmissor i mesurador de ROE.
< br /> Té 5 marges de freqüència:

  • Banda A: 1.75 - 3.00 MHz
  • Banda B: 3.00 - 5.00 MHz
  • Banda C: 6.50 - 11.70 MHz
  • Banda D: 11.65 - 20.00 MHz
  • Banda E: 18.00 - 30.00 MHz Disposa d'una sortida de senyal que permet la connexió d'un freqüencímetre.

    S'alimenta amb una pila de 9V o amb un alimentador extern (no inclòs)

Preu: 145.20 €      IVA inclòs