AstroRadio SL


RTL-SDR

Filtre de rebuig de la banda d'FM

Filtro de rechazo de la banda de FM

Filtre de rebuig de la banda d'FM de 88 a 108 MHz amb mes de 50 dB d'atenuació.

Evita la saturació dels receptors en eliminar les fortes senyals de les emissores comercials de la banda de FM.


Té una perduda d'inserció inferior a 0,5 db al marge de 0 a 1 Ghz i 1.5 db al marge d'1 a 3 Ghz.

Placa

Inclou un adaptador SMA mascle a SMA mascle.

Curva filtro


Preu: 19.36 €      IVA inclòs